TEPER LAW FIRM LLC

(609) 737-3030

 

© 2017 Teper Law Firm LLC | All Rights Reserved

Disclaimer | Site Map | Privacy Policy

Zarzuty Karne a Status Imigracyjny

Skazanie za przestępstwo,  naruszenie kodeksu kryminalnego, jak i też same zarzuty karne mogą stworzyć ogromne komplikacje dla osób nie postadających obywatelstwa amerykańskiego, czyli dla wielu imigrantów.

 

Nawet osoby przebywające w Stanach legalnie i stali rezydenci (czyli osoby z zieloną kartą) mogą być zatrzymane, aresztowane,  deportowane, lub mogą otrzymać odmowę przyznania im naturalizacji, po prostu za to, że „otarły się z prawem”. W niektórych przypadkach Urząd Imigracyjny może rozpocząć postępowanie deportacyjne albo uznać kogoś za osobę „niedopuszczalną” (inadmissible) nawet jeśli ta osoba nie została oficjalnie skazana za przestępstwo.

 

Tak więc wyrok karny w zależności od powagi sprawy może:

 

• Narazić imigranta na umieszczenie go w postępowaniu deportacyjnym bez możliwości złożenia wniosku  

   o uchylenie (waiver)

• Narazić imigranta na aresztowanie i obowiązkowe zatrzymanie

• Sprawić, że imigrant nie będzie kwalifikował się do naturalizacji lub odnowienia zielonej karty

• Uniemożliwić imigrantowi otrzymanie stałego pobytu czyli uzyskania zielonej karty

• Uniemożliwić podróż poza granice Stanów Zjednoczonych bo straż graniczna może po prostu taką  

   osobę nie wpuścić z powrotem, albo wyrok może mieć negatywny wpływ na możliwość sponsorowania

   członków rodziny

 

Oto przykłady niektórych najbardziej powszechnych przestępstw powodujących problemy imigracyjne:

 

• Kradzież, włamanie, przestępstwa na podstawie popełnienia oszustwa, pranie brudnych pieniędzy,

   fałszowanie/podrabianie waluty

• Skazanie za przemoc w rodzinie oraz naruszenie pewnych nakazów ochrony (protection orders lub

   restraining orders)

• Bezprawne posiadanie broni palnej

• Posiadanie substancji kontrolowanych

• Niektóre przestępstwa na tle seksualnym, podpalenia, wymuszanie np. okupu

• Odroczone werdykty za jakiejkolwiek inne przestępstwa kierujące do deportacji gdzie jest orzeczenie

   winy w połączeniu z jakąś karą – co oznacza to, że nawet późniejsze oddalenie sprawy może

   doprowadzić do wszczęcia postępowania deportacyjnego!

 

Nawet jeśli czyjś wyrok został wymazany (expunged), w niektórych przypadkach, tak czy inaczej wyrok może mieć wpływ na sprawę imigracyjną.  

 

 

A oto przykłady niektórych działań przestępczych, które mogą sprawić, że osoba może podlegać deportacji lub niedopuszczalności (inadmissibility) nawet bez jakiegokolwiek wyroku lub orzeczenia winy przez sąd:

 

• Fałszywe podawanie się za obywatela Stanów Zjednoczonych (nawet tylko na podaniu o pracę)

• Gdy istnieją powody, aby uważać, że osoba nie będąca obywatelem była lub jest handlarzem substancji

   kontrolowanych (zwłaszcza narkotyków)

• Oszustwa imigracyjne

• Fałszywe małżeństwa

 

Nie każda sprawa kryminalna lub oskarzenie czy też i wyrok kończy się postępowaniem deportacyjnym, tak samo nie każde wszczęte postępowanie deportacyjne kończy się deportacją, nie mniej jednak po co ryzykować? Każda osoba będąca obcokrajowcem lub nie będąca obywatelem Stanów Zjednoczonych, która została skazana lub nawet tylko oskarżona za przestępstwo, powinna szukać porady od adwokata zajmującego się sprawami imigracyjnymi zanim postanowi:

 

• Podróżować poza granice Stanów

• Ubiegać się o zieloną kartę lub naturalizację

• Składać apliakcję o odnowienie zielonej karty

 

 

INNE ARTYKUŁY